Laureaci XI edycji konkursu

Lista laureatów XI edycji konkursu wyłonionych spośród finalistów.

Jury zdecydowało, że w XI edycji konkursu nie została przyznana nagroda pierwszego stopnia.

Nagrody II stopnia

Michał Kutaj
Transformacje wielokątów i wielościanów

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Mateusz Marchewka
Zagadnienia matematyczne w szachach

Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Nagrody III stopnia

Wojciech Możdżeń
Konstrukcje klasyczne

I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój

Kinga Wrona
Przekroje figur

VI  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Wyróżnienia

Patryk Kożuch
Fraktale - matematyka wokół nas

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Marcin Świderek
Matematyka przodków

Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach

Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Kacper Gregorowicz
Kryptografia - kiedyś i dziś
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku

Jakub Kuś
Zastosowanie trygonometrii w muzyce
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Magdalena Lipka
Paradoksy w matematyce
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Mikołaj Nogieć
Paradoksy matematyczne
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Jonasz Trocha
Zjawisko rozkładu Benforda
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Kamil Włodarczyk
Wieże Hanoi
III  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim