Laureaci VII edycji konkursu

Lista laureatów VII edycji konkursu wyłonionych spośród finalistów:

I miejsce
Szymon Piechaczek

Szereg Fouriera – od okresowości do aproksymacji funkcji
I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

II miejsce
Łukasz Jackiewicz

Fraktale... spod ołówka
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

II miejsce
Michał Wiśniewski

Odwzorowania geograficzne
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

III miejsce
Ludwik Ciechański

Tajniki planimetrii
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

III miejsce
Paweł Osikowski

Zobaczyć liczby pierwsze
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Wł. Jagiełły  w
Przeworsku

Wyróżnienie
Kamil Best

Schemat Hornera
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Wyróżnienie
Wojciech Filipowicz

Powierzchnie stopnia drugiego
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

Wyróżnienie
Damian Lipiński

Fraktale
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

Wyróżnienie
Mikołaj Migut

Trójkąt w matematyce
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie