Terminarz konkursu

Etapy konkursu:

  •  I etap - nadsyłanie prac konkursowych (do 26 lutego 2019 r.) i sprawdzenie przez jury czy otrzymane prace spełniają kryteria formalne (do 12 marca 2019 r.). O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego. 

  • II etap - wybór finalistów - do 12 kwietnia 2019 r.

  • III etap - ogłoszenie laureatów - do 30 kwietnia 2019 r.