Organizator i skład jury

Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Skład jury

1. Dr hab. Leokadia Białas-Cież - Instytut Matematyki UJ, Przewodnicząca Jury

2. Dr Krzysztof Ciesielski – Instytut Matematyki UJ

3. Dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, prof. UJ – Instytut Matematyki UJ

4. Dr Krzysztof Deszyński – Organizator poprzednich edycji konkursu

5. Dr Witold Majdak – Wydział Matematyki Stosowanej AGH

6. Dr Paweł Morkisz – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konkursu, Wydział Matematyki Stosowanej AGH

7. Prof. dr hab. Piotr Oprocha – Prodziekan do spraw nauki, Wydział Matematyki Stosowanej AGH

8. Dr Anna Pudełko – Wydział Matematyki Stosowanej AGH

9. Dr Tomasz Zabawa – Wydział Matematyki Stosowanej AGH