Najczęściej zadawane pytania

Czy pracę konkursową można przysyłać e-mailem?
Nie, pracę należy przysłać za pomocą tradycyjnej poczty.

Czy dana praca konkursowa może być stworzona przez kilku uczniów?
Nie, praca musi być przygotowana samodzielnie przez jednego ucznia. W konkursie nie są rozpatrywane prace zespołowe.

Czy gimnazjalista może brać udział w konkursie?
Nie, konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czy dany uczeń może przesłać więcej niż jedną pracę na konkurs?
W konkursie nie ma ograniczenia liczby prac nadesłanych przez ucznia, jednak nagrodzona może być wyłącznie co najwyżej jedna praca przygotowana przez danego ucznia.

Do jakiego odbiorcy powinna być skierowana tworzona strona konkursowa?
Strona powinna zawierać materiał zrozumiały dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Co będzie odgrywać kluczową rolę przy ocenianiu prac konkursowych?
Przede wszystkim istotne będzie podjęcie interesującego, niebanalnego tematu (niekoniecznie związanego z programem szkolnym) oraz jego opracowanie w sposób estetyczny oraz zrozumiały dla użytkownika.

Czy jury może nie przyznać pierwszej nagrody w konkursie?
Sytuacja, gdy nie przyznaje się pierwszej nagrody, nie jest czymś nadzwyczajnym i zdarza się także w innych konkursach. Jeżeli nie ma pracy zasługującej na pierwszą nagrodę, to jury takiej nagrody nie przyznaje. Z drugiej strony, jury może przyznać też, na przykład, trzy równorzędne pierwsze nagrody, jeżeli uzna, że trzy prace godne są takiego uhonorowania. Może się też zdarzyć, że jury przyzna - na przykład - dwie pierwsze nagrody i trzy trzecie nagrody, a nie przyzna ani jednej drugiej.

W jaki sposób przebiega wybór laureatów spośród finalistów konkursu?
Każda praca nadesłana na konkurs jest bardzo dokładnie analizowana przez każdego z jurorów. Po podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu konkretnych prac do finału odbywa się specjalne, kilkugodzinne posiedzenie jury. Choć jurorzy znają już bardzo dobrze zakwalifikowane prace, podczas tego posiedzenia każda z zakwalifikowanych do finału prac jest wyświetlana na ekranie za pomocą projektora i dokładnie przez jurorów omawiana. Na spotkaniu dyskutowane są różne aspekty ocenianych prac ze szczególnym naciskiem na treść matematyczną.

Czy strona powinna działać na przeglądarkach mobilnych?
Nie ma takiego wymogu.

Czy tworząc stronę można używać materiałów ogólnie dostępnych w sieci  takich, jak opisy, obrazy (np. z Wikipedii), filmy (np. z YouTube), itp.?
Tak, jest to dozwolone pod warunkiem podania źródła. W przeciwnym przypadku praca traktowana będzie jako plagiat, a w konsekwencji zostanie  dyskwalifikowana. Wykorzystanie gotowej treści może być jednak niżej ocenione niż samodzielne opracowanie oryginalnej prezentacji danego zagadnienia.

Przy użyciu jakiej przeglądarki będą oceniane prace?
Praca powinna być w miarę możliwości uniwersalna, niezależna od przeglądarki. Członkowie Jury mogą używać różnych przeglądarek.

Czy w konkursie można używać języka programowania PHP?
Tak, można używać PHP. Strona będzie umieszczona na serwerze http – Apache, co bardzo ważne, bez możliwości dostępu do bazy danych.

Jaka jest wersja PHP na serwerze, na którym będą oceniane prace?
Na serwerze posiadamy PHP w wersji 5.3.27.

Czy można używać takich technologii jak: JavaScript, CSS, HTML5?
Tak, można. Warunek ograniczający polega na zakazie korzystania z komercyjnych narzędzi jak np. Adobe Flash.

Czy w konkursie można używać wersji trial oprogramowania komercyjnego?
Wersja trial to czasowo udostępniona wersja oprogramowania komercyjnego, zatem korzystanie z tego typu oprogramowania jest niedozwolone.

Czy można korzystać z MS OFFICE?
Jest to oprogramowanie komercyjne, w związku z czym nie jest dopuszczalne w konkursie.