Aby wziąć udział w konkursie, należy pracę konkursową przesłać na płycie CD wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (która będzie dostępna na stronie internetowej konkursu od grudnia 2017 r.) na wskazany adres Uczelni.