Etapy konkursu:

I etap - nadsyłanie prac - do 28 lutego 2018 r. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

II etap - wybór finalistów - do 28 marca 2018 r.

III etap - ogłoszenie laureatów - do 13 kwietnia 2018 r.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają cenne nagrody rzeczowe.