Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału VIII edycji konkursu Jury postanowiło przyznać:

  • dwie pierwsze nagrody,
  • dwie drugie nagrody,
  • trzy trzecie nagrody,
  • dwa wyróżnienia.

 

Oto lista laureatów VIII edycji konkursu wyłonionych spośród finalistów. (Uruchomienie poszczególnych prac konkursowych zalecane jest przy użyciu przeglądarek Google Chrome lub Opera):

I miejsce
Paweł Górski
Powtórzone piękno

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

I miejsce
Kamil Jarosz
Zbaczając z osi rzeczywistej

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

II miejsce
Wojciech Filipowicz
Superkwadryki

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

II miejsce
Marek Pękala
Wybrane metody numeryczne

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

III miejsce
Tomasz Calik
Tesselacja

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

III miejsce
Piotr Rogowski
Szyfry, kody, klucze

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

III miejsce
Krzysztof Stasiowski
Algorytmy genetyczne

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu

Wyróżnienie
Piotr Pilis
Twierdzenie Bayesa w praktyce
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Wyróżnienie
Piotr Piskorski
Złoty podział - budulec świata

I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

 

Pozostali finaliści konkursu:

Cezary Bąk
Fraktale - piękno matematyki
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Paweł Chochura
Koła pod lupą!
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Dominik Pyciak
Konstrukcje
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Michał Raźny
Stereometria - geometria w przestrzeni
Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Jacek Siwek
Paradoks Monty'ego Halla
Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Krzysztof Wojciechowski
Statystyka - "życiowa" nauka
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

 

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom techniczny prac oraz fakt podjęcia interesujących tematów, często wykraczających poza szkolne ramy programowe. Pewne niedociągnięcia formalne w pracach uznano za drugorzędne i nie nadano im wagi wpływającej na ostateczne wyniki konkursu.

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.