29.04.2019

Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu


Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału XI edycji konkursu Jury postanowiło przyznać:

  • dwie nagrody drugiego stopnia,
  • dwie nagrody trzeciego stopnia,
  • dwa wyróżnienia.


Oto lista sześciu laureatów XI edycji konkursu wyłonionych spośród dwunastu finalistów.

Nagrody II stopnia

Michał Kutaj
Transformacje wielokątów i wielościanów
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Mateusz Marchewka
Zagadnienia matematyczne w szachach
Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Nagrody III stopnia

Wojciech Możdżeń
Konstrukcje klasyczne
I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój

Kinga Wrona
Przekroje figur
VI  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Wyróżnienia

Patryk Kożuch
Fraktale - matematyka wokół nas
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Marcin Świderek
Matematyka przodków
Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach


Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Kacper Gregorowicz
Kryptografia - kiedyś i dziś
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku

Jakub Kuś
Zastosowanie trygonometrii w muzyce
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Magdalena Lipka
Paradoksy w matematyce
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Mikołaj Nogieć
Paradoksy matematyczne
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Jonasz Trocha
Zjawisko rozkładu Benforda
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Kamil Włodarczyk
Wieże Hanoi
III  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Jury zdecydowało, że w XI edycji konkursu nie została przyznana nagroda pierwszego stopnia. Niemniej jednak Jury doceniło poziom techniczny rozpatrywanych prac oraz fakt podjęcia ciekawych tematów. Pewne nieścisłości w pracach, których nie sposób uniknąć, uznano za drugorzędne i nie miały one kluczowego wpływu na ostateczne wyniki konkursu.

Wszystkim tegorocznym finalistom, a w szczególności laureatom, serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.