15.04.2019

Finaliści XI edycji konkursu


Po przeanalizowaniu prac przysłanych w XI edycji konkursu Jury postanowiło zakwalifikować do finału 12 z nich. Poniżej znajduje się ich zestawienie w kolejności alfabetycznej według nazwisk Autorów. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Finaliści XI edycji konkursu

Kacper Gregorowicz
Kryptografia - kiedyś i dziś
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku

Patryk Kożuch
Fraktale - matematyka wokół nas
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Jakub Kuś
Zastosowanie trygonometrii w muzyce
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Michał Kutaj
Transformacje wielokątów i wielościanów
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Magdalena Lipka
Paradoksy w matematyce
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Mateusz Marchewka
Zagadnienia matematyczne w szachach
Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Wojciech Możdżeń
Konstrukcje klasyczne
I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój

Mikołaj Nogieć
Paradoksy matematyczne
Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Marcin Świderek
Matematyka przodków
Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach

Jonasz Trocha
Zjawisko rozkładu Benforda
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Kamil Włodarczyk
Wieże Hanoi
III  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

Kinga Wrona
Przekroje figur
VI  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach