15.04.2019

Finaliści XI edycji konkursu

Po przeanalizowaniu prac przysłanych w XI edycji konkursu Jury postanowiło zakwalifikować do finału 12 z nich. Poniżej znajduje się ich zestawienie w kolejności alfabetycznej według nazwisk Autorów. Lista laureatów zostanie...[więcej]


19.03.2019

Ocena prac konkursowych

Dziękujemy za nadesłanie prac na XI edycję naszego konkursu. Aktualnie prace są oceniane przez jurorów. Lista finalistów zostanie ogłoszona do 12 kwietnia 2019 r. [więcej]


27.09.2018

Wystartowała XI edycja naszego konkursu

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XI edycji konkursu "Zobaczyć Matematykę", którego celem jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są...[więcej]


06.09.2018

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu

Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału X edycji konkursu Jury postanowiło przyznać: jedną nagrodę drugiego stopnia,jedną nagrodę trzeciego stopnia,trzy wyróżnienia. Oto lista pięciu laureatów X edycji...[więcej]